Často řešené problémy

Problémů je na světě hodně. S některými se dokáže člověk vyrovnat sám, v jiných případech je vhodnější vyhledat pomoc. Velmi často se hovoří o depresích, ale ne každá obtíž je ve skutečnosti deprese.

Připravili jsme pro Vás několik modelových situací, které lidé řeší a neví jak se s nimi vyrovnat:

Deprese (smutek)

Deprese je častá porucha, ale nejedná se vždy o nemoc. Přečtěte si o depresi více.

Osobní problémy, krize

"Chtěla bych už rodinu.", "Nedokážu se seznámit s dívkou.", "Rozpadá se nám manželství.", "Můj partner je nesnesitelně žárlivý.", "Stres v práci", "Nerozumím si s rodiči", "Nikdo mě nechápe", "Opustil mě manžel", "Mám problémy v sexu", "Hádáme se, nejsme schopni se domluvit"...

Poruchy paměti

S přibývajícími léty naše schopnosti učit se novým věcem a pamatovat si, postupně klesají...

Psychosomatické obtíže

Již z názvu psychosomatické, je patrná souvislost psychiky a těla.

Strach - fobie

Fobie je iracionální strach z různých situací, prostředí, předmětů, živočichů, různých nemocí nebo chorobných stavů. Přečtěte si o fobii podrobněji.

Stres a stresové reakce

Každý máme jinou odolnost proti stresu, a proto můžeme také odlišně reagovat. Pokud situaci nezvládáme, obvykle se to projeví v naší psychice, ale mnohdy reagujeme i tělesnými příznaky.

Úzkosti

K projevům úzkostné poruchy patří například nejistota, nerozhodnost, podceňování se, pochybování o sobě, neklid, nervozita, podrážděnost, přecitlivělost, zranitelnost, lekavost...

Řešíte podobný problém nebo jste nenašli, co jste potřebovali? Zkuste se obrátit na mě.