Psychiatr

Psychiatr je lékař, vystudoval medicínu a po studiu se specializoval na obor psychiatrie. Měl by mít znalosti z oblasti farmakologie i psychoterapie. Mnoho psychiatrů má navíc psychoterapeutické vzdělání, psychoterapeutický výcvik.