Psychoterapie

Léčba psychologickými prostředky může být účinnou metodou téměř u všech psychických problémů anebo má alespoň podpůrný efekt. Samozřejmě záleží na tom, jaká metoda byla pro určitý typ problému vybrána a též na zkušenostech a schopnostech psychoterapeuta. Psychoterapeutických směrů a metod je celá řada.

  • Systemická a rodinná terapie
  • Psychoanalytická terapie
  • Rogersovská terapie
  • Logoterapie a existenciální analýza
  • Tvarová (gestalt) terapie
  • Kognitivně behaviorální terapie

Je dobré se o metodě předem informovat, protože psychoterapeutická léčba je velmi často náročná na čas a také na finance.

Je vhodná především pro lidi, kteří jsou ochotni na sobě aktivně pracovat, kteří nechtějí zbytečně užívat léky. Samozřejmě, že nemůže ve všech případech nahradit medikamenty.

Systemická a rodinná psychoterapie

Ze všech psychoterapeutických směrů mě nejvíce oslovila systemická a rodinná psychoterapie. Počet sezení je individuální od 1x týdně až po 1x za 6 týdnů. Je to tvořivá činnost, spolupráce klienta a terapeuta, společné hledání řešení problému, hledání nových cest, nových možností řešení, objevování klientových opomenutých schopností. Ty jsou často skryté pod nánosem problémů, neúspěchů, zklamání, pocitů rezignace, deprese. Objevujeme jiné možnosti řešení a nový pohled na situaci. Asi každý z nás žije v jakémsi stereotypu, který může být užitečný, ale někdy působí jako začarovaný kruh. Např. člověk se pohybuje v prostředí, které mu nevyhovuje, vydává spousty energie zbytečně, opakuje stejné chyby. Nechá se manipulovat okolím, přizpůsobuje se nepřirozeným nárokům okolního životního stylu apod. Místo, aby své sebevědomí posiloval, tak ho ztrácí. Terapie může přinést do klientova života potřebnou změnu, která mu umožní žít spokojenější, plnohodnotnější život. Člověk žije ve společnosti, v rodině, v prostředí, které vytváří spolu s ostatními lidmi. Vytváří sociální vztahy. Systém těchto vztahů je složitý a bývá důvodem pro vznik nedorozumění a problémů mezi lidmi.