Psychoterapeut

Psychoterapeut je člověk, který absolvoval psychoterapeutický výcvik a pomáhá klientovi pomocí psychoterapie. Nemusí mít vždy medicinské, či psychologické vzdělání. Klient by se měl informovat, jaké má psychoterapeut vzdělání a co může od terapie očekávat. Psychoterapeut by měl klienta seznámit se stylem své práce.