Psychofarmaka

Léky učené k léčbě psychických, psychosomatických obtíží a poruch


Antidepresiva

Léky určené pro léčbu deprese a úzkosti. Užívají se též v léčbě nespavosti. Je jich celá řada, jsou dobře snášeny většinou nemají závažné vedlejší účinky, nepatří mezi návykové léky.

Zabírají až po delší době užívání, tato doba je každého člověka různá, ale v průměru je to asi 3 týdny. Doporučuje se obvykle dlouhodobější užívání, samozřejmě podle tíže trvání obtíží. Vysazují se pozvolna, postupným snižováním dávek.


Antipsychotika

Léky používané k léčbě psychóz, manických stavů, léčbě úzkosti, nespavosti.

U psychóz odstraňují halucinace a bludy, některé mají i antidepresivní efekt, zlepšují spánek. U manických stavů přispívají ke zklidnění, normalizaci nálady a zlepšení spánku.

Léčba je obvykle dlouhodobá a udržuje pacienta ve stabilizovaném stavu. Léky nejsou návykové. V posledních letech se vyvíjejí preparáty s nižším výskytem nežádoucích účinku.


Anxiolytika

Léky požívané pro snížení či odstranění úzkosti. Většinou zabírají rychle, během půl hodiny. Ve vyšších dávkách mohou mít tlumivý účinek.

Některá anxiolytika jsou návyková, proto by se neměla užívat dlouhodobě. Ve vyšších dávkách by mohla způsobovat závislost.


Extrakt gingko biloba

Má pozitivní vliv na nervové buňky, zlepšuje metabolismus a prokrvení v centrální nervové soustavě.


Inhibitory acetylcholinesteráz

Léky učené především pro léčbu Alzheimerovy demence, ale mají efekt i u jiných demencí.

U všech těchto poruch je snížena nabídka acetylcholinu na nervových spojeních, tyto léky zvýšením nabídky acetylcholinu zlepšují přenos nervových signálů.

Bohužel použití těchto léků je zatím dost omezeno, protože jsou drahé a zdravotní pojišťovny je hradí jen v některých případech. Do této skupiny patří donepezil, galantamin a rivastigmin.


Parciální antagonisté NMDA

Stejně jako inhibitory acetylcholinesteráz jsou tyto léky určené k léčbě demencí.

Také zlepšují paměťové funkce v centrální nervové soustavě, ale poněkud jiným mechanismem, ovlivňují systém excitačních aminokyselin. Dostupnost této léčby je též omezena cenou a zdravotními pojišťovnami. Léčivá látka se nazývá memantin.


Stabilizátory nálady

Jsou léky, které pomáhají udržet stabilní náladu, jsou prevencí i léčbou manických stavů, maniodepresivních poruch a pomocným lékem u psychóz.

Patří mezi ně lithium a řada léků proti epilepsii.